Wij vinden het belangrijk dat voor de weg naar de rechter openstaat.

Wij vinden het belangrijk dat voor eenieder de weg naar de rechter openstaat. Zodoende kunt u bij ons gebruik maken van een kennismakingsgesprek. Dit betreft een kostenloos gesprek van maximaal 30 minuten, waarbij de advocaat nader met u zal kennismaken en uw juridisch probleem zal beoordelen. Mocht de slotsom van het kennismakingsgesprek zijn dat wij uw juridisch probleem of vraagstelling in behandeling nemen, dan zullen er nadere afspraken gemaakt dienen te worden omtrent de daarbij behorende kosten. Indien u onvoldoende inkomsten, dan wel vermogen heeft, dan kan de Wet op de Rechtsbijstand uitkomst bieden. In deze wet staat beschreven dat iedereen, die aan een aantal voorwaarden voldoet, in ons land recht heeft op rechtsbijstand. De overheid is dan bereid een deel van de kosten die de advocaat maakt te betalen, waarbij aan u een eigen bijdrage wordt opgelegd.

Deze eigen bijdrage is met name afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Gefinancierde rechtsbijstand kan worden aangevraagd door zowel particulieren als ondernemers. Voor ondernemers gelden overigens strenge voorwaarden. Voor een uitgebreide uitleg omtrent deze gefinancierde rechtshulp verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Op deze homepage vindt u alle relevante informatie. Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, dan zult u aangewezen zijn op het bij ons geldende uurtarief. De definitieve vaststelling geschiedt ten tijde van het eerste gesprek. Afhankelijk van uw financiƫle situatie kan in onderling overleg worden bepaald dat voor u een lager uurtarief geldt.

Heeft u een vraag of opmerking? Wij beantwoorden deze graag voor u.